Disclaimer

Deze disclaimer behoort bij de website van www.sizenzo.nl. Hoewel ik mijn best doe alle informatie zo goed en foutloos mogelijk mee te delen, kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects, gederfde inkomsten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Vermenigvuldiging van teksten en foto's in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de webmaster. 

Truus Kleijn-Nieuwland 

 
Opbellen
E-mail